VEEL VOGELS LEVEN IN DE BUURT VAN BOERDERIJEN, HIER VINDEN ZE NESTGELEGENHEID, VEILIGHEID EN VOLDOENDE VOEDSEL, MUIZEN, RATTEN EN INSECTEN. SOMMIGE LANDBOUWERS LATEN SPECIALE NESTKASTEN VOOR KERKUILEN IN HUN SCHUUR PLAATSEN OF BUITEN VOOR DE STEENUILEN.

vogel boerderij twente brinkcate

nestkast kerkuil nestkast steenuil