ree 1

HET REE (Capreolus capreolus) IS EEN HERKAUWEND ZOOGDIER, HETGEEN WE ALLEMAAL WEL EENS GEZIEN HEBBEN. DE VROUWTJES NOEMEN WE REEGEITEN (ZIE FOTO,S) EN DEZE HEBBEN GEEN GEWEI. ZOMERS ZIJN ZE PRACHTIG ROOD- BRUIN VAN KLEUR EN TEGEN DE WINTER KLEURT HUN VACHT BRUINGRIJS. DE ACHTERZIJDE VAN HET REE IS WIT EN DIT DEEL WORDT DE SPIEGEL GENOEMD. DE REE HEEFT DUS INDERDAAD EEN KORT STAARTJE, HETGEEN ER VOOR ZORGT DAT DEZE SPIEGEL DUS EXTRA GOED OPVALT. VAN DE EVENHOEVIGEN KENT ALLEEN DE REEGEIT EEN VERLENGDE DRAAGTIJD. DE PAAR OF BRONSTIJD VINDT PLAATS VAN EIND JUNI TOT AUGUSTUS, MAAR NA EEN VERLENGDE DRAAGTIJD VAN RUIM 150 DAGEN BEGINT DE EMBRYO PAS BEGIN JANUARI TE GROEIEN. PAS 144 DAGEN HIER NA DUS IN MEI / JUNI WORDT HET REEKALF DAN GEBOREN. VAAK WERPT DE REEGEIT EEN TWEELING, MAAR EEN DRIELING OF EENLING IS OOK MOGELIJK. REEKALVEREN HEBBEN EEN PRACHTIGE SCHUTKLEUR EN WORDEN REGELMATIG DOOR HUN MOEDER OPGEZOCHT OM GEZOOGD TE WORDEN IN HET VELD.

ree 2 ree 3

 

 

 

 

 

 

 

 

ree 4

JONGE REEKALVEREN MOETEN IN HUN EERSTE LEVENSWEKEN VEEL GEVAREN TROTSEREN OM TE OVERLEVEN. EEN GROOT AANTAL ZAL DAN OOK HET LOODJE LEGGEN. MAAIMACHINES, VOSSEN, NU OOK WOLVEN, HONDEN, MENSEN EN ZIEKTES KUNNEN DE REEKALVEREN DIRECT DODEN, MAAR OOK ALS ZE BEGINNEN TE LOPEN VORMEN AUTO,S, MOTOREN EN MOUNTAINBIKERS EEN GROOT GEVAAR VOOR DEZE JONGEN. HET ZELFDE GELDT EIGENLIJK VOOR HUN MOEDER, OOK ZIJ STAAT AAN VEEL GEVAREN BLOOT. OP DE FOTO LINKS ONDER ZIET U EEN REEGEIT MET HAAR KALF IN HET DONKER LANGS DE BERM VAN EEN WEG STAAN, VERLICHT DOOR DE KOPLAMPEN VAN MIJN AUTO. EEN FOUTE BEWEGING VAN DE REEGEIT OF HET REEKALF KAN DODELIJK ZIJN. HET KAN NOG ERGER, OP DE FOTO RECHTS ONDER ZIET U EEN REEGEIT, DIE DOOR EEN HOND ACHTERNA WORDT GEZETEN EN HIERDOOR BIJ EEN DRUKKE SNELWEG ARRIVEERT. OP HET JUISTE MOMENT NEEMT ZE DE JUISTE BESLISSING, ZE BLIJFT STAAN EN KIJKT WAAR HAAR BELAGER IS GEBLEVEN. JE MOET ER NIET AANDENKEN WAT ER KAN GEBEUREN ALS ZE DE……... 

ree 5 ree 6

 

 

 

 

 

 

 

 

ree 7 

DE REEBOKKEN ZOALS OP DEZE FOTO,S AFGEBEELD DRAGEN ALLEMAAL EEN GEWEI, DIT NOEMT MEN EEN EENVOUDIG GEWEI. ZO,N GEWEI BESTAAT MEESTAL UIT 2 A3 DELEN EN IS OVER HET ALGEMEEN 20 TOT 24 CM. LANG. ALTIJD OMSTREEKS NOVEMBER EN JANUARI GROEIT DIT GEWEI WEER OPNIEUW AAN, HET OUDE VALT HIER DOOR DUS AF. HET NIEUWE GEWEI GROEIT IN EEN BARSTHUID (ZIE FOTO BOVEN) EN DIT NOEMT MEN DUS EEN BARSTGEWEI. DEZE BARSTHUID LAAT ALS HET GEWEI VOLGROEID IS LOS EN WORDT DOOR DE BOK LANGS TAKKEN VAN STRUIKEN EN BOMEN AFGEVEEGD (ZIE FOTO LINKSONDER) DEZE REEBOK HEEFT NOG EEN GEDEELTELIJKE WINTERVACHT EN DE SLIERTEN VAN HET VEGEN HANGEN NOG AAN HET GEWEI. DE STANGEN VAN HET GEWEI ZIJN EERST WIT, MAAR DOOR DIT VEGEN KOMEN ER SAPPEN UIT DE TAKKEN VRIJ EN DEZE KLEUREN HET GEWEI SPOEDIG DONKER. DE REEBOKKEN HIERONDER AFGEBEELD HEBBEN 6 PUNTEN AAN HUN GEWEI EN DIT NOEMT MEN ZESENDERS OF KAPITALEBOKKEN.

 ree 8 ree 9

 

 

 

 

 

 

 

 ree 10

SOMS HEB JE GELUK EN KOM JE EEN ZWART REEBOK TEGEN, ZOALS HIER BOVEN. ZODRA DE HERFST IN AANTOCHT IS KRIJGT DE REEGEIT MET HAAR KALF BEZOEK VAN EEN SMALREE, DIT IS EEN OVERJARIG VROUWELIJK KALF, ZO GROEIT HEEL LANGZAAM DE “SPRONG”. IN DE WINTER ZOEKEN DEZE “SPRONGEN” ELKAAR OP EN KAN DEZE WEL UIT 30 EXEMPLAREN BESTAAN (ZOWEL BOKKEN ALS GEITEN). DE BOKKEN HEBBEN IN DEZE TIJD GEEN GEWEI, DUS HET IS MOEILIJK TE ZIEN WIE WIE IS OP AFSTAND. TOCH KUN JE DE GEITEN WEL HERKENNEN, DAAR DEZE EEN SOORT STAARTJE (SCHORTJE) OVER HUN SPIEGEL (WITTE ACHTERKANT) HEBBEN HANGEN. NIET EEN REEBOK, MAAR EEN REEGEIT ZORGT ERVOOR DAT ZO,N “SPRONG” BIJ ELKAAR BLIJFT EN GESTUURD WORDT, ZODAT ZE GEEN GEVAAR LOPEN. MET ELKAAR IS NATUURLIJK VEILIG EN JE KUNT MAKKELIJKE VOEDSEL VINDEN, VELE SOORTEN KNOPPEN, BLADEREN EN AF EN TOE WAT GRAS. OP DE FOTO HIERONDER ZIET U ZO,N “SPRONG” EN EEN FOTO VAN EEN LEEFOMGEVING.

ree 11 ree 12

 

 

 

 

 

 

 

 

zeer jong ree

spelende ree kalveren

zogend reekalf

 

Geef uw mening

Geef uw mening over de website en de foto's.

Uw voor- en achternaam.

Invalid email address.

Please tell us how big is your company.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer