patrijs

BIJ HET ZIEN VAN DE PATRIJS, BEGIN IK ALTIJD WAT OPGEWONDEN TE RAKEN. HET ZIJN VOOR MIJ BIJZONDERE VOGELS, DIE GEBONDEN ZIJN AAN AKKERS, HEIDEVELDEN EN GRASLANDEN. IN TWENTE IS DEZE VOGEL, DIE ONDER DE FAZANTACHTIGEN VALT STERK IN AANTAL AFGENOMEN. DOOR KRUIDENRIJKE RANDEN IN TE ZAAIEN PROBEERT MEN HET AANTAL WEER WAT OP TE KRIKKEN. EEN GROEP PATRIJZEN NOEMT MEN WEL EEN KLUCHT. HOPELIJK KOMEN ER WEER MEER PATRIJZEN IN ONS LANDSCHAP.

patrijs links patrijs rechts