grutto open snavel

DE GRUTTO KWAM IN TWENTE OP ZEER VEEL PLAATSEN VOOR, DOOR ALLERLEI OMSTANDIGHEDEN HEEFT DEZE PRACHTIGE WEIDEVOGEL HET ERG MOEILIJK GEKREGEN EN IS IN AANTALLEN HARD ACHTERUIT GEGAAN.

grutto kijkt naar rechts grutto op paaltje twickel