tapuit

DIT LEUKE VOGELTJE MOET JE ZOEKEN IN DE BUURT VAN BOUW- EN WEILANDEN. ALS JE GOED OP DE WEIDEPAALTJES OF VERHOGINGEN (ZANDKLUITEN) IN HET BOUWLAND LET, MOET HET VOLGENS MIJ LUKKEN OM ZE TE ZIEN TE KRIJGEN. OOK AL VROEG IN HET VOORJAAR KOMEN ZE TERUG UIT AFRIKA. TIJDENS DEZE TREK LIJKEN HET MANNETJE EN VROUWTJE QUA KLEUR ERG OP ELKAAR. TOCH NAARGELANG HET VOORJAAR VORDERT KRIJGT HET MANNETJE DE KLEUR ZOALS HIER BOVEN HUN NEST MAKEN TUSSEN HOPEN STENEN OF IN EEN KONIJNENHOL.

tapuit akker

  tapuit weg