GROTE ZILVERREIGERS ZIJN IN TWENTE NIEUWKOMERS, DIE EIGENLIJK PAS SINDS TIEN JAAR IN HET LANDSCHAP AANWEZIG ZIJN. BROEDGEVALLEN ZIJN MIJ IN TWENTE NOG NIET BEKEND. OP ZICH IS HET NATUURLIJK EEN PRACHTIGE VOGEL OM TE ZIEN. OVER HET ALGEMEEN ZIJN ZE IN DE WINTERTIJD AANWEZIG. WEL BROEDEN ZE IN DE “OOSTVAARDERSPLASSEN”, MOGELIJK ZWERVEN ZE VAN HIERUIT OVER DELEN VAN NEDERLAND UIT.

zilverreiger

zilverreiger paal zilverreiger vlak