OOIEVAARS KOMEN VROEG UIT HUN OVERWINTERINGSGEBIEDEN TERUG. VAAK KOMEN ZE OP DE PLEK TERUG WAAR ZE HET AFGELOPEN JAAR MET SUCCES HUN JONGEN HEBBEN GROOT GEBRACHT. VIA RINGONDERZOEK HEEFT MEN DIT VASTGESTELD.
SOMS KOMT DE OOIEVAAR WEL HEEL DICHT BIJ EEN REIGER. ooievaar
ooievaar op nest drie ooievaars