DE BOERENZWALUW KENNEN WE ALLEMAAL, ZO HALF APRIL KOMEN DE EERSTEN TERUG UIT AFRIKA, ALWAAR ZE HUN OVERWINTERINGSGEBIED HEBBEN. VAAK BROEDEN DEZE VOGELS IN DE ZELFDE KOEIENSTALLEN ALS VOORHEEN. HUN NEST WORDT GEMAAKT VAN KLEI, STROOTJES EN KOEIENMEST, HET MANNETJE VLIEGT RUIM 1750 KEER VAN STAL NAAR MODDERPOEL, TERWIJL HET VROUWTJE DE KLOMPJES MET SPEEKSEL OP ELKAAR LIJMT.boerenzwaluw  weide koeien  boerenzwaluw poel